"Bezpieczna+" - spotkania i warsztaty

  • Drukuj

Uczniowie klas 0 – VII Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie w ramach projektu Bezpieczna+ wzięli udział w warsztatach i szkoleniach poświęconych bezpieczeństwu. Tematyka spotkań prowadzona przez p. Marcina Gajewskiego – strażnika gminnego Straży Gminnej w Obrowie dotyczyła: bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, przeciwdziałaniu przemocy w szkole, cyberprzemocy i bezpieczeństwu w sieci. Efektem spotkań z p. Gajewskim są ogłoszone konkursy. Dla klas 0 – III szkołypodstawowej – konkurs plastyczny; dla uczniów klas IV – VII – test wiedzy, który zostanie przygotowany przez p. strażnika gminnego. 
Pani Ewelina Słupczewska - z Sante Fiizjoterapia z Czernikowa- przeprowadziła z klasami trzecimi warsztaty i ćwiczenia, w trakcie których uczniowie dowiedzieli się jak zapobiegać od najmłodszych lat wadom postawy. 
Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta w trakcie spotkań będzie procentowała i pozwoli zapobiegać wszystkim złym i niewłaściwym zachowaniom w rzeczywistości szkolnej jak i w życiu prywatnym. 
A.K.