Konkurs Straży Gminnej rozstrzygnięty!

Konkursu plastyczny dla dzieci 
„JAK BEZPIECZNIE SPĘDZAM FERIE ZIMOWE” – rozstrzygnięty.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Obrowie wzięli udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Straż Gminną w Obrowie.
Celem organizowanego konkursu było wykształcenie nawyków kreatywnego spędzania wolnego czasu przy jednoczesnym zachowaniu zasad bezpieczeństwa podczas ferii zimowych. Konkurs miał również na celu pogłębienie świadomości wśród dzieci występowania zagrożeń wynikających z zabaw na świeżym powietrzu szczególnie w pobliżu akwenów wodnych i dróg publicznych.

Uczniowie naszej szkoły zdobyli wspaniałe nagrody:
W kategorii klas I – III
II miejsce – Bartek Kozłowski - klasa IIa
Wyróżnienie - Alicja Jagielska – klasa IIIa
W kategorii klas IV – VI
III miejsce – Patrycja Właśniewska – klasa VIa

Wszyscy biorący udział w konkursie uczniowie otrzymają wyróżnienie w postaci biletów do Kina. 
Wszystkim gratulujemy i dziękujemy.

Aleksandra Kwaśnicka