WITAMYCH NOWYCH UCZNIÓW SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

W dniu 4 listopada odbyło się uroczyste ślubowanie pierwszoklasistów. Uczniowie wystąpili w programie artystycznym prezentując znajomość symboli narodowych, zasad zachowania się w szkole i w ruchu drogowym, śpiewali piosenki i hymn państwowy. Po złożeniu uroczystego ślubowania i pasowaniu na ucznia zostali przyjęci do społeczności szkolnej.