,,Dalekie wybrzeża ciszy”

Ta myśl przewodnia towarzyszyła wieczernicy poetyckiej zorganizowanej 22 października 2014 r. w Zespole Szkół w Obrowie z okazji 14-tego Dnia Papieskiego.
Nasza szkoła, nosząca zaszczytne imię św. Jana Pawła II, gościła w swych progach wielu szacownych gości, m.in. radnego powiatu toruńskiego p. M. Nawrotka, włodarzy naszej gminy z p. sekretarz M. Kłosińską na czele, radnych, ks. proboszcza T. Lewandowskiego, przyjaciół naszej szkoły a jednocześnie miłośników poezji Karola Wojtyły, którego wiersze są niezwykłym literackim ujęciem Boga, filozoficznym spojrzeniem na świat. Uczniowie gimnazjum, poznając poezję patrona szkoły, pragnęli podzielić się przemyśleniami człowieka doświadczającego zarówno relacji z Bogiem, jak i bliźnimi. Prezentacji wierszy towarzyszyła nastrojowa muzyka i piosenki. Pomysł, dobór wierszy i ich interpretację zawdzięczamy p. Irenie Szymeckiej, oprawę muzyczną przygotowali p. J. Lewandowski i p. P. Piotrowski, słodki poczęstunek panie kucharki.
Serdecznie dziękujemy wszystkim wykonawcom, a szczególne podziękowania należą się diakonowi T. Chmielewskiemu, który w nastrojowy sposób, wykonując piosenkę ,,Dalekie wybrzeża ciszy”, rozpoczął spotkanie. Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do tego, abyśmy mogli przeżyć ten magiczny wieczór.