Z uczniami Szkoły Podstawowej w Obrowie o bezpieczeństwie

Straży Gminnej w Obrowie p. Marcinem Gajewskim. Tradycyjnie p. Gajewski , przez cały tydzień (10.09 – 14.09.2018r.), spotykał się z uczniami klas 0- VIII, tłumaczył zasady bezpiecznego zachowania się na drodze oraz zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Atrakcją dla najmłodszych uczniów szkoły były odblaski, które sprezentowało PZU w ramach akcji „Odblaski – dziecko bezpieczne na drodze”.

Zajęcia ze starszymi uczniami poruszały problem agresji i przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy. Podsumowaniem spotkań p. Gajewskiego było słowo skierowane do młodzieży klas – IV – VIII na cotygodniowym apelu, na temat respektowania zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności za popełnione społecznie i prawnie niewłaściwe zachowania. Dziękujemy p. Marcinowi Gajewskiemu i Straży Gminnej w Obrowie za wsparcie i pomoc w zapewnieniu naszym uczniom bezpieczeństwa.