Spotkanie wigilijne dla samotnych mieszkańców Gminy Obrowo

We wtorek tj. 19.12.2017 w Rytkówce odbyło się spotkanie wigilijne dla samotnych mieszkańców Gminy Obrowo zorganizowane przez GOPS w Obrowie.

Jak co roku spotkanie odbyło się w ciepłej atmosferze Świąt Bożego Narodzenia.
Świąteczne życzenia złożył Wójt Gminy oraz ks. Proboszcz, po czym tradycyjnie wszyscy uczestnicy składali sobie życzenia, łamiąc się opłatkiem.
W wigilijny nastrój wprowadzili gości uczniowie klasy IV ze szkoły podstawowej w Obrowie, którzy pięknie zaprezentowali jasełka bożonarodzeniowe.
Dzieci zostały przygotowane pod czujnym okiem pani Agnieszki Badaszewskiej.
Oprawę muzyczną zapewnił zespół wokalno - instrumentalny gimnazjum przygotowany przez pana Janusz Lewandowskiego.