Uczniowie klas IV z wizytą w Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie

W dniach 4 i 5 grudnia uczniowie klas czwartych odwiedzili Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie, gdzie wzięły udział w lekcji muzealnej „Szkolnictwo na Ziemi Dobrzyńskiej od połowy XIX wieku do 1970 roku”. Na zajęciach dzieci mogły się wcielić w uczniów z poprzednich wieków. Poznali klimat i zwyczaje ówczesnej szkoły. Zwiedziły również wystawę „ Piwnicę Domu Kaźni”- prezentującą historię represji hitlerowskiej z okresu II wojny światowej na mieszkańcach Rypina i ziemi dobrzyńskiej. Największe wrażenie na naszych wychowankach zrobiła wystawa archeologiczna pt. „Stary Rypin w mrokach przeszłości” a szczególnie pochówek kobiety z epoki brązu. 
Wycieczka okazała się ciekawym spotkaniem z historią i lekcją patriotyzmu dla naszych uczniów. 
Anna Miłkowska i Maciej Bandrowski. 
Dziękujemy p. wójtowi Andrzejowi Wieczyńskiemu za udostępnienie busa gminnego oraz p. A. Badaszewskiej i A. Pasierowskiej za pomoc w opiece nad uczniami.