Andrzejki w oddziałach zerowych

W dniu 28 listopada 2017 r. odbyły się w zerówkach andrzejki klasowe. Dzieci poznały historię wieczoru andrzejkowego, przysłowia z nim związane. Wzbogaciły wiadomości na temat tradycyjnych wróżb andrzejkowych, takich jak: „Kim będę w przyszłości”, „Wirująca butelka”, „Buty”, „Kolorowe kartki”, „Lanie wosku”. Uczniowie brali udział w różnych zabawach i konkursach. Andrzejki klasowe były doskonałą okazją do integracji zespołu klasowego.

V.P. i B. C