Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 2018

Już po raz czwarty nasza szkoła wzięła w akcji „Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” organizowanej w dniu 28 września 2018 r.

Uczniowie, którzy w trakcie wakacji zdążyli zapomnieć tabliczkę mnożenia, mieli okazję nadrobić zaległości. W tym dniu patrol uczniowski składający się z uczniów klasy 8a sprawdzał znajomość tabliczki mnożenia zarówno u dzieci jak i u dorosłych. Ci, którzy bezbłędnie odpowiedzieli na 5 przykładów otrzymali tytuł "Eksperta Tabliczki Mnożenia" i słodki poczęstunek. Uczniowie klas IV – VIII i 3 gimnazjum na lekcjach matematyki zmagali się z konkursem na „Mistrza tabliczki mnożenia”. Dodatkowo dzieci z klas najmłodszych na szkolnym boisku wykonywały rysunki związane z tabliczką mnożenia a na zajęciach z informatyki rozwiązywali interaktywne zadania. Wkrótce też nastąpi rozstrzygnięcie konkursu plastycznego związanego z tym dniem. Serdecznie dziękujemy wszystkim za udział.

Ogólnopolski Turniej Szachowy Szkół Podstawowych „Edukacja przez Szachy w szkole”

W dniu 28 września 2018 roku drużyna szachowa Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Obrowie w składzie: Aleksandra Kwiatkowska, Wiktoria Gromelska, Hubert Kowalski, Jakub Narodzonek, Jędrzej Śmiech, Amelia Stefaniak, Lena Górzyńska i Magdalena Narodzonek wzięła udział w Ogólnopolskim Turnieju Szachowym projektu „Edukacja przez Szachy w Szkole”. W turnieju wzięło udział 231 uczniów i uczennic z całej Polski. Najliczniejsza grupa zawodników biorących udział w zawodach była w kategorii klas drugich i liczyła łącznie 68 osób. Najlepsze miejsce zajęła Wiktoria Gromelska, która w klasyfikacji końcowej zajęła 3 miejsce i otrzymała puchar i medal. Kolejne miejsca w swoich kategoriach wiekowych zajęli: 4 miejsce Magdalena Narodzonek – uczennica klasy pierwszej, 5 miejsce Aleksandra Kwiatkowska, 8 miejsce Hubert Kowalski, 9 miejsce Amelia Stefaniak, 12 miejsce Jędrzej Śmiech, 18 miejsce Lena Górzyńska i 24 miejsce zajął Jakub Narodzonek. Wszystkim zawodnikom biorącym udział w turnieju życzę dalszych sukcesów szachowych: Eugeniusz Daniszewski

Zbiórka makulatury

Z uczniami Szkoły Podstawowej w Obrowie o bezpieczeństwie

Straży Gminnej w Obrowie p. Marcinem Gajewskim. Tradycyjnie p. Gajewski , przez cały tydzień (10.09 – 14.09.2018r.), spotykał się z uczniami klas 0- VIII, tłumaczył zasady bezpiecznego zachowania się na drodze oraz zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Atrakcją dla najmłodszych uczniów szkoły były odblaski, które sprezentowało PZU w ramach akcji „Odblaski – dziecko bezpieczne na drodze”.

Zajęcia ze starszymi uczniami poruszały problem agresji i przemocy rówieśniczej, cyberprzemocy. Podsumowaniem spotkań p. Gajewskiego było słowo skierowane do młodzieży klas – IV – VIII na cotygodniowym apelu, na temat respektowania zasad bezpieczeństwa i odpowiedzialności za popełnione społecznie i prawnie niewłaściwe zachowania. Dziękujemy p. Marcinowi Gajewskiemu i Straży Gminnej w Obrowie za wsparcie i pomoc w zapewnieniu naszym uczniom bezpieczeństwa.

Rajd dla Niepodległej

W minioną sobotę 22 września odbył się rajd rowerowy uczniów SP Obrowo. Celem wyjazdu było odwiedzenie wybranych miejsc naszego regionu, które przypominają martyrologię narodu polskiego zwłaszcza po wybuchu II wojny światowej. Podłożem podjętej inicjatywy stała się rocznica 100-lecia odzyskania niepodległości przez nasz kraj oraz potrzeba ukazania młodemu pokoleniu śladów po trudnych czasach narodu, do którego przynależą.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019